Những con số về tình hình doanh nghiệp Việt Nam tháng 7/2013

Theo Bộ Tài chính, tính đến đầu tháng 7/2013, cả nước có 40.523 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, trong đó có 249 DN Nhà nước, 542 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 39.732 DN ngoài quốc doanh. Số DN ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh là 24.930 đơn vị, trong đó có 202 DNNN, 269 DN FDI và 24.466 DN ngoài quốc doanh.

Tính đến đầu tháng 7/2013,  toàn quốc có 457.343 DN đang hoạt động, tăng 39.700 đơn vị (tăng 9,5%) so với cùng kỳ 2012 và tăng gần 5% so với đầu năm 2013. Trong đó, số lượng DNNN hiện chỉ còn 6.852 đơn vị, tức là chỉ chiếm 1,5% tổng số DN hiện có.

Số lượng doanh nghiệp Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Số lượng doanh nghiệp Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Số liệu của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến thời điểm này, ngành thuế đã thực hiện gia hạn thuế giá trị gia tăng cho 105.000 trường hợp với số tiền 4.428 tỷ đồng. Trong đó, 1.756 DNNN được gia hạn 596 tỷ đồng; 944 DN FDI được gia hạn 370 tỷ đồng; gần 101.860 DN ngoài quốc doanh được gia hạn 3.457 tỷ đồng và 479 tổ chức kinh tế khác được gia hạn 6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Như vậy, đến nay, ngành thuế đã thực hiện gia hạn thuế thu nhập DN cho 45.000 trường hợp với số tiền 952 tỷ đồng, trong đó, 442 DNNN được gia hạn 237 tỷ đồng; 377 DN FDI được gia hạn 225 tỷ đồng; gần 44.150 DN ngoài quốc doanh được gia hạn 490 tỷ đồng và 230 tổ chức kinh tế khác được gia hạn 1,2 tỷ đồng tiền thuế thu nhập DN.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, năm 2013, ngân sách Nhà nước giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế khoảng 17.613 tỷ đồng. Năm 2014, Bộ Tài chính ước tính, ngân sách tiếp tục giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và giảm tiền thuê đất khoảng 17.580 tỷ đồng. Trong đó, giảm thu do giảm thuế giá trị gia tăng 500 tỷ đồng; thuế thu nhập DN 2.080 tỷ đồng, tiền thuê đất và tiền sử dụng đất 15.000 tỷ đồng.

About Quốc Việt

Leave a Reply

tai facebook,tai game, tai game iwin, tai game avatar, Tin nhan chuc mung nam moi, tai game android, tai game nokia, tin nhan noel
Scroll To Top